D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el client / usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del qual és responsable SINUNAI TECNIC SL amb NIF B-65.105.603 que ha estat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d'informar sobre els productes i serveis sol·licitats, així com l'enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos. L'informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de SINUNAI TECNIC SL situat en C / TORTORA, 10 - 08186 LLIÇÀ D'AMUNT - BARCELONA.
 
L'informem també que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones